HOTĂRÂRE
privind acordarea unui stimulent pentru nou-născuţi
  • Se aprobă acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuţi, în cuantum de 1.000 lei/nou-născut
  • Sumele vor fi acordate de la bugetul local, prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială Bacău
HCL NR. 35 DIN 31.01.2022

Tipul de beneficiari

Beneficiarii prezentei metodologii sunt părinţii copilului nou-născut, cu domiciliul sau reşedinţa pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău, iar naşterea să fie înregistrată într-o maternitate din cadrul unităţilor sanitare cu paturi de la nivelul municipiului Bacău.
Etapele analizării dosarului

Beneficiarii prezentei Metodologii vor depune documentele care atestă eligibilitatea la punctele de lucru indicate de Direcţia de Asistenţă Socială Bacău.
Reprezentanţii D.A.S. vor înregistra doar cererile care sunt însoţite de toate documentele justificative, vor verifica integritatea şi valabilitatea informaţiilor.

Raport
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar
pentru nou nascuti

Raportul întocmit de catre Direcția Juridică

Citeste Raportul

Raportul întocmit de catre Direcția Economică

Citeste Raportul